Terms and conditions

There are no translations available.

Varebestilling

Vi ønsker alle bestillinger skriftlig per e-post, med henvisning til varenummer, dersom dette er kjent. Antall avrundes opp til hele kartonger/forpakninger/pall levert fra leverandør, eller ompakket etter ankomst vårt lager. Dersom mindre antall ønskes, kan produktene ikke garanteres fritt for støv. Mindre mengder pakkes i egnet pappemballasje. Vi forbeholder oss retten til å justere bestilt vare med +/- 10%. Med mindre Ramson Packaging har spesielt godkjent det leverte produktets anvendelsesområde, tar vi ikke ansvar for at materialet er egnet til det formål som produktet blir benyttet. Hvis ikke annet er spesifikt avtalt, forventes det at kunden selv har tester produktet på emballasje levert av Ramson Packaging.

Priser

Alle priser er eks. mva levert fra vårt lager, om ikke annet er avtalt. Priser justeres etter valutaendringer +/- 5%, og følger også råvareindeksen på +/- 3% Vi tar forbehold om at prisene kan justeres uten nærmere varsel. Ordre under 1500,00 kr blir belastet med et ekspedisjonsgebyr på 200,00 kr.

Betalingsbetingelser

Forskuddsbetaling på første ordre. 10 dagers betalingsfrist på videre ordre, evt. andre betingelser i henhold til avtale. Kreditt gis ut i fra kredittsjekk. Utestående fordringer over innvilget kreditt må forskuddsbetales. Ordre blir fakturert ved forsendelses/hentedato oppgitt til kunde. Dersom faktura per e-post ikke ønskes, belastes et fakturagebyr på 39,00 kr.

Levering

Varene sendes med vår transportør om ikke annet er avtalt. Dersom dere ønsker å bruke egen transport ved henting av varer, informer om dette ved bestilling. Ved hentebestilling av lagervarer, må varene bestilles senest 4 timer før henting.

Paller

Europaller faktureres NOK 95,- per stk, og krediteres NOK 50,- ved retur til oss. Europaller som er levert av Ramson Packaging AS kan returneres til oss for kundens egen regning innen 30 dager, og kreditnota vil utstedes.

Salgspant/sikkerhet

De utleverte varer er solgt med salgspant og forblir selgers eiendom inntil de er fullt ut betalt (jfr. Panteloven §§ 3-14 og 3–22). Fullt oppgjør har ikke funnet sted før morarenter og eventuelt saksomkostninger også er betalt i sin helhet.

Reklamasjon

All reklamasjon skal skje skriftlig innen 7 dager etter at varene er levert. Varene kan ikke returneres uten avtale med Ramson Packaging. Skade, feil eller manko skal påføres fraktbrev. Ramson Packaging er ikke ansvarlig for indirekte tap i form av tapt salg, tapt fortjeneste eller andre følgeskader. Det beregnes et returgebyr. Endringer på våre salgs- og leveringsbetingelser kan skje uten nærmere varsler. Siste oppdaterte versjon vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.ramson.no